Rau quả đông lạnh

Bí đỏ cắt dice

   

Bí đỏ cắt dice

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai lang tím đông lạnh

   

Khoai lang tím đông lạnh

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Ớt hiểm đỏ

   

Ớt hiểm đỏ

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Ớt hiểm xanh

   

Ớt hiểm xanh

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Ớt chuông

   

Ớt chuông

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Cà rốt

   

Cà rốt

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bí đỏ nguyên trái

   

Bí đỏ nguyên trái

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai môn

   

Khoai môn

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Lá dứa

   

Lá dứa

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Lá khoai mì

   

Lá khoai mì

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bắp đông lạnh

   

Bắp đông lạnh

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai mì đông lạnh cắt lát

   

Khoai mì đông lạnh cắt lát

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai mì đông lạnh nguyên củ

   

Khoai mì đông lạnh nguyên củ

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Thịt gấc

Thịt gấc

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bí ngô (cắt miếng)

Bí ngô (cắt miếng)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai mỡ (cắt miếng)

Khoai mỡ (cắt miếng)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khổ qua nguyên trái

Khổ qua nguyên trái

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khổ qua (cắt lát)

Khổ qua (cắt lát)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai lang (luộc)

Khoai lang (luộc)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai lang

Khoai lang

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai môn (cắt lát)

Khoai môn (cắt lát)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai môn (cắt đôi)

Khoai môn (cắt đôi)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bí ngô (cắt hạt lựu)

Bí ngô (cắt hạt lựu)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ