SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Gạo thơm

Gạo thơm

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo nàng hương

Gạo nàng hương

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo chợ đào

Gạo chợ đào

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo chợ đào

Gạo chợ đào

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột mì (Elephant)

Bột mì (Elephant)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
5.000 VNĐ
Bột mì (Fairy)

Bột mì (Fairy)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột mì (The bell)

Bột mì (The bell)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột mì (THSII)

Bột mì (THSII)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột sắn dây (loại 1)

Bột sắn dây (loại 1)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột sắn dây (loại 2)

Bột sắn dây (loại 2)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột sắn dây (loại 3)

Bột sắn dây (loại 3)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột sắn dây (loại 4)

Bột sắn dây (loại 4)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột sắn dây (loại 5)

Bột sắn dây (loại 5)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo tám xoan Hải Hậu

Gạo tám xoan Hải Hậu

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo nếp cái hoa vàng

Gạo nếp cái hoa vàng

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo Nhật hạt tròn Japonica

Gạo Nhật hạt tròn Japonica

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo lứt

Gạo lứt

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo hạt dài (độ vỡ 25%)

Gạo hạt dài (độ vỡ 25%)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo hạt dài (độ vỡ 15%)

Gạo hạt dài (độ vỡ 15%)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo hạt dài (độ vỡ 5%)

Gạo hạt dài (độ vỡ 5%)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo lài (độ vỡ 5%)

Gạo lài (độ vỡ 5%)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo hạt tròn Japonica (Nhật)

Gạo hạt tròn Japonica (Nhật)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Gạo đen hữu cơ

Gạo đen hữu cơ

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ