SẢN PHẨM SẤY

Lá mãng cầu sấy khô

Lá mãng cầu sấy khô

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Mướp đắng sấy khô

Mướp đắng sấy khô

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Tiêu

Tiêu

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Cau cắt lát

Cau cắt lát

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Cau chẻ đôi

Cau chẻ đôi

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Cau sọ

Cau sọ

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Bột ớt

Bột ớt

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Ớt xay nhuyễn

Ớt xay nhuyễn

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Ớt sấy

Ớt sấy

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Vải sấy

Vải sấy

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Nhãn nhục

Nhãn nhục

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Thơm (lát tròn)

Thơm (lát tròn)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Thơm (cắt nhỏ)

Thơm (cắt nhỏ)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai môn sấy

Khoai môn sấy

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Thanh long sấy

Thanh long sấy

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai lang sấy (lát)

Khoai lang sấy (lát)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Khoai tây (lát tròn)

Khoai tây (lát tròn)

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Mít sấy

Mít sấy

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Chuối sấy

Chuối sấy

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Hạt điều

Hạt điều

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Hạt điều bóc vỏ

Hạt điều bóc vỏ

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ
Hạt cà phê

Hạt cà phê

Nhà sản xuất: Nam Vạn Long
Liên hệ